Skal du byggeom2, skal du snakke med en av disse prosjektutviklerne!

Du kan også ringe sentralbordet på 958 00 300 eller sende mail til byggeom2@jadarhus.no.

Hovedkontoret

Du finner Jadarhus i Heiamyrå 19 på Forus. Vi planlegger, tegner, prosjekterer og bygger om og på hus. På Forus er vi samlokalisert med arkitekt, byggeteknisk avdeling og andre ressurser i Jadarhus. Vi bygger fra Jæren i sør til Ryfylke, der vi har avdelingskontor på Jørpeland, i nord.

Ryfylke

Du finner Jadarhus i Ryfylkevegen 957 på Jørpeland. Vi planlegger, tegner, prosjekterer og bygger om og på hus.